Blaenoriaeth 1

Arloesi Ar Draws Ffiniau

Mae’r flaenoriaeth hon yn canolbwyntio ar gynyddu arloesi mewn Busnesau Bach a Chanolig, gan gynnwys mentrau cymdeithasol, drwy annog cydweithredu rhwng sefydliadau Addysg Uwch a Phellach a sefydliadau eraill y sector cyhoeddus gyda busnesau bach a chanolig.

Blaenoriaeth 2

Addasu Cymunedau Môr Iwerddon ac Arfordirol i Newid Hinsawdd

Cydweithredu i warchod a gwella’r amgylchedd morol ac arfordirol er mwynhad cenedlaethau’r dyfodol yn wyneb effeithiau cynyddol newid hinsawdd.

Blaenoriaeth 3

Adnoddau Diwylliannol a Naturiol a Threftadaeth

Mae’r flaenoriaeth hon yn canolbwyntio ar wella twf cynaliadwy drwy gydweithredu drwy sicrhau’r potensial gorau posib i asedau naturiol a diwylliannol yr ardal forol drawsffiniol.

Gweld pob prosiect Archwilio Rhanbarthau ar y Map

Prosiectau sydd wedi eu cymeradwyo

Ystadegau'r Prosiectau
Gyda'i gilydd...

63
Cysylltiadau trawsffiniol newydd a sefydlwyd
13
Prosiectau 2014 - 2020
41
Prosiectau 2007 - 2013
53
Mentrau yn derbyn cymorth
15
Prosiectau 2014-2020 yn y cam cynllunio busnes