Acclimatize

Bydd yr ymgyrch Acclimatize yn cau'r bwlch gwybodaeth o ran llygredd carthol mewn dyfroedd ymdrochi trefol a gwledig sydd 'mewn perygl' yng Nghymru ac Iwerddon. Gwneir hyn drwy nodi a mesur ffrydiau llygredd a phennu eu heffaith ar y dyfroedd hynny mewn cyfnod deinamig o newid yn yr hinsawdd.

Cyllideb

Partner ERDF (€) Total Project Budget (€)
UCD 2,877,947 3,597,434
Aberystwyth University 2,500,410 3,125,512

Lleoliad y Gweithgaredd

Manylion cyswllt y Partneriaid