Prosiectau sydd wedi eu cymeradwyo

Ystadegau'r Prosiectau
Gyda'i gilydd...

9
Cysylltiadau trawsffiniol newydd a sefydlwyd
12
Prosiectau 2014 - 2020
49
Prosiectau 2007 - 2013
2
Cynigion 2014-2020 yn y cam rhag-gynllunio
19
Prosiectau 2014-2020 yn y cam cynllunio busnes

Mewn cydweithrediad â...

European Regional Development Fund
Welsh Government
Investment Funds Programme
Southern Regional Assembly