More than a Club

Mae More than a Club yn brosiect ar y cyd rhwng Cymdeithas Bêl-droed Iwerddon a’r fenter gymdeithasol o Gymru, Vi-Ability. 

Ei nod yw gweithio gyda chlybiau pêl-droed proffesiynol lleol yng Nghymru ac Iwerddon i’w helpu i sefydlu mentrau cymdeithasol annibynnol a fydd yn mynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol o fewn cymunedau dan anfantais. 

Bydd y prosiect yn rhoi’r grym i’r clybiau gydnabod a defnyddio pŵer deniadol pêl-droed a gwerth brand eu clwb yn lleol i ddatblygu partneriaethau ag asiantaethau statudol a grwpiau cymunedol i gyflawni rhaglenni cymdeithasol pwysig. 

Cyllideb

Partner ERDF (€) Total Project Budget (€)
Football Association of Ireland €572,183 €715,229
Vi-Ability €453,350 €566,687

Lleoliad y Gweithgaredd

Iwerddon

 • Carlow
 • Corc
 • Dinas Dulyn
 • Dun Laoghaire/Rathdown
 • Fingal
 • Kerry
 • Kildare
 • Kilkenny
 • Meath
 • De Dulyn
 • Tipperary
 • Waterford
 • Wexford
 • Wicklow

Cymru

 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Gwynedd
 • Ynys Môn
 • Sir Benfro
 • Abertawe
 • Wrecsam

Manylion cyswllt y Partneriaid

Name Organisation Email Telephone

Oriel