CATALYST

Cynllun peilot i hybu arloesi ymysg busnesau yn y sectorau gwyddor bywyd a bwyd a diod. Gyda chymorth €1.3m o arian yr UE trwy raglen Iwerddon a Chymru, mae’r prosiect yn dod â phartneriaid o’r ddwy wlad at ei gilydd i ddatblygu cynnyrch a phrosesau newydd  yn eu meysydd.

 

Coleg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw’r prif sefydliad sy’n gweitho gyda WRAP Cymru, Sefydliad Technoleg Carlow, Cyngor Sir Tipperary a Chyngor Sir Carlow.

 

Bydd y cynllun yn gweithio gyda 60 o fusnesau i ddatblygu cynhyrchion arbenigol newydd, cyrraedd marchnadoedd newydd a sicrhau bod deunydd pecynnu yn dod o ffynonellau cynaliadwy a chyfyngu’r defnydd ohono.

Cyllideb

Partner ERDF (€) Total Project Budget (€)
UWSTD 626,924 783,655
WRAP CYMRU 73,907 92,383
Institute of Technology Carlow 231,670 289,587
Tipperary County Council 167,292 209,115
Carlow County Council 252,323 315,406

Lleoliad y Gweithgaredd

Iwerddon

  • Carlow
  • Kilkenny
  • Tipperary
  • Waterford
  • Wexford

Cymru

  • Sir Gaerfyrddin
  • Ceredigion
  • Sir Benfro
  • Abertawe

Manylion cyswllt y Partneriaid

Name Organisation Email Telephone
Christopher Holtom University of Wales Trinity St. David chris.holtom@uwtsd.ac.uk 01792 481 112