Pwyllgorau’r Rhaglen

Pwyllgor Monitro Rhaglen Iwerddon Cymru - Cronfeydd Strwythurol Ewrop - 2014-2020

Mae Pwyllgor Monitro’r Rhaglen yn monitro’r gwaith o ddarparu buddsoddiadau’r UE ar gyfer Rhaglen Cydweithredu Iwerddon Cymru.                  

Mae Pwyllgor Monitro’r Rhaglen yn gwneud y canlynol:

 • darparu crynodeb strategol ar gyfer y rhaglen,         
 • edrych yn fanwl ar y materion sy’n effeithio ar y rhaglen,
 • adolygu’r gwaith o weithredu’r rhaglen a’r cynnydd sydd wedi cael ei wneud tuag at gyflawni ei hamcanion. 

Cadeirir Pwyllgor Monitro’r Rhaglen ar y cyd gan Uwch Swyddog o Lywodraeth Cymru neu’r Cynulliad Rhanbarthol Deheuol, gan ddibynnu ar y wlad ble caiff ei gynnal. Mae’r pwyllgor yn cynnwys 26 aelod sy’n cynrychioli’r grwpiau rhanddeiliaid allweddol yn Iwerddon a Chymru.

Pwyllgor Llywio’r Rhaglen   

Mae Pwyllgor Llywio’r Rhaglen yn gyfrifol am adolygu a chymeradwyo pob cais am gyllid ar gyfer rhaglen Iwerddon Cymru.                             

Cadeirir Pwyllgor Llywio’r Rhaglen ar y cyd gan Uwch Swyddog o Lywodraeth Cymru neu’r Cynulliad Rhanbarthol Deheuol, gan ddibynnu ar y wlad ble caiff ei gynnal. Mae’r pwyllgor yn cynnwys 18 aelod sy’n cynrychioli’r grwpiau rhanddeiliaid allweddol yn Iwerddon a Chymru.

Mae porthol wedi cael ei sefydlu ar gyfer ei ddefnyddio gan aelodau Pwyllgor Llywio’r Rhaglen ar gyfer y canlynol:           

 • uwchlwytho papurau pwyllgor
 • uwchlwytho dogfennau ceisiadau achos busnes ar gyfer eu hystyried
 • darparu llwybr archwilio clir ar gyfer penderfyniadau cyllido drwy gyfrwng y blog trafod.

Lawlwytho dogfennau

 • Aelodau Pwyllgor Monitro Rhaglen Iwerddon Cymru

  27.337 MB
 • Aelodau Pwyllgor Llywio Rhaglen Iwerddon Cymru

  133.788 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 1 – Dulyn – Ebrill 2015 – Agenda a Chofnodion (Saesneg yn unig)

  562.589 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 2 – Caerfyrddin 2015 – Gorffennaf – Agenda a Chofnodion (Saesneg yn unig)

  328.723 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 3 – Dulyn – Tachwedd 2015 – Agenda a Chofnodion (Saesneg yn unig)

  342.167 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 4 - Gogledd Cymru - Gorffennaf 2016 - Agenda a Chofnodion

  353.172 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 5 - Corc - Tachwedd 2016 - Agenda a Chofnodion

  347.448 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 6 - Kilkenny - Mai 2017 - Agenda a Chofnodion

  254.162 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 7 - Abertawe - Tachwedd 2017 - Agenda a Chofnodion

  335.97 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 8 - Caerdydd - Gorffennaf 2018 - Agenda a Chofnodion

  304.456 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 9 - Dulyn - Mehefin 2019 - Agenda a Chofnodion (Saesneg yn unig)

  570.69 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 10 - Tachwedd 2020 - Agenda a Chofnodion (Saesneg yn unig)

  289.922 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 11 - Tachwedd 2021 - Agenda a Chofnodion (Saesneg yn unig)

  259.778 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 12 - Tachwedd 2022 - Agenda a Chofnodion (Saesneg yn unig)

  247.89 MB
 • Iwerddon Cymru PMR 13 - Mehefin 2023 - Agenda a Chofnodion (Saesneg yn unig)

  234.054 MB